Изложба Николай Коев - скулптура, Татяна Антонова -принтове

Флорисценции
Събуждане, разпукване, разцъфване.
Природа през моето въображение с езика на скулптурата.
Запечатан миг на пластично интерпретиране. Циклично развитие на форми, показващи моменти от развитието, природни флорисценции.
Серия пластики, пречупени през идеята ми за природно съвършенство, единство на пластичен елемент. Вечната тема за събуждането, разпукването, разцъфването.
Фрагменти
Част, елемент , детайл , остатък от нещо цяло в миналото…
Всичко в живота на човек е съставено от детаили , парченца , сегмети от нещо преживяно, случило се , запомнено.
Идеята да се преоткрият отделните части на едно цяло , съставено от разнородни материи, е опит да бъдат поставени на една линия минало и настояще , опит да се заличат тези граници, да се навлезе в друго измерение , да се постигне невъзможното…
Всеки фрагмент си има история, място и време , в което е пребивавал и с което е останал в моето съзнание. Всеки фрагмент е част от живота ми и само времето ще покаже дали би намерил място и в моето бъдеще .

Други Предстоящи събития