Междукултурната среща, организирана от Съвета на жените бежанки в България

Някои от най-ярките забележителности в България оживяха в ръцете на жени бежанки/търсещи закрила. Галерията с импресии от монументални сгради и природни чудеса беше създадена по време на междукултурно арт-занимание. Споделените впечатления от любими места и традиции обогатиха познанията за различни култури, междукултурно сътрудничество и интеграция в приемащата страна.
Междукултурната среща, организирана от Съвета на жените бежанки в България, е част от проект „Комплексна интеграционна подкрепа за легално пребиваващи граждани на трети държави“ #AMIF, който се осъществява заедно с Caritas Sofia и включва редица дейности за подобряване на достъпа до социални и здравни услуги, образование, заетост и #интеграция в обществото.

Други Предстоящи събития