Условия за наемане

Условия за наемане

На какво държим

Условия за наемане и ползване на пространствата

Пространствата се предоставят в желания от клиента вид, 15 минути преди започване на събитието в присъствието на негов представител. Клиентът освобождава пространството 15 минути след приключване на събитието, като го оставя във вида, в който го е получил.

* Извънредното време се заплаща, съгласно цената на час!

Клиентът има отговорността да използва пространството, съгласно неговото основно предназначение и да не нарушава целостта му. При установяване на щети, КЛИЕНТА заплаща в пълен размер стойността на ремонтните дейности за отстраняването им.

В пространствата не се позволява:

 

В пространствата не се позволява консумацията на храни и напитки.

В пространствата не се разрешава лепенето на презентационни и информационни.

В пространствата не се разрешава също разместването на мебелите, без това да се съгласува с представител на Центъра;

В залите не се разрешава промяната настройките на техническото оборудване. В случай на нужда от асистенция, на разположение е техническо лице от персонала на Центъра.

Ползването на външни услуги се договаря предварително и се заплаща допълнително по цени на Центъра!