New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Целта на Центъра е да създава и подпомага ефективното приложение на съвременните практики и световни стандарти в областта на управлението на организациите и техните проекти, като осигуряваме практически знания и умения.
Екипът на Проджект Лаб предоставя методическа подкрепа на всички организации, с цел подпомагане развитието на гражданския и бизнес сектор и повишаване ефективността и продуктивността на организациите.
Консултациите и методическата помощ са безплатни за клиенти, използващи пространствата на Проджект Лаб.
РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ
 • Анализ на средата
 • Идентифициране на проблем
 • Подбор на целева група и ресурси
 • Определяне на цели, резултати и индикатори
 • Сформиране на екип за изпълнение
 • Разработване на бюджет
 • Критерии за оценяване
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
 • Разработване на подробен график
 • Управление на бюджет
 • Провеждане на дейностите по графика
 • Разработване на процедури за управление 
 • Разработване на документи
 • Разработване на бизнес план
 • Разработване на стратегически план
ФИНАНСОВО УПРAВЛЕНИЕ
 • Мониторинг и контрол на изпълнението
 • Отчитане и оценка на изпълнението
 • Устойчивост на проекта
 • Изисквания към отчета
 • Съдържание на отчета
 • Изготвяне на технически отчет
 • Изготвяне на финансов отчет
 • Работа с програми за отчитане