New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

СЪБИТИЯ

18 Юни 2017

Пресконференция на ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД по проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ЕООД, финансиран с договор №BG05M9OP001-1.003-1615-C01 по процедура „Ново работно място 2015″ на ОП“Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

18 Юни 2017

Пресконференция на ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД по проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ЕООД, финансиран с договор №BG05M9OP001-1.003-1615-C01 по процедура „Ново работно място 2015″ на ОП“Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

14-16 Юни 2017

Обучение на тема: Практическо разработване на проектни идеи по програма “Еразъм+”

В периода 14-16 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Практическо разработване на проектни идеи по програма “Еразъм+”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

12-14 Юни 2017

Обучение на тема: Управление на проекти по програма “Еразъм+”

В периода 12-14 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Управелние на проекти по програма “Еразъм+”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

07-09 Юни 2017

Обучение на тема: Практическо разработване на проектни идеи по програма “Европа за гражданите”

В периода 07-09 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Практическо разработване на проектни идеи по програма “Европа за гражданите”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

05-07 Юни 2017

Обучение на тема: Управление на проекти по програма “Европа за гражданите”

В периода 05-07 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Управление на проекти по програма “Европа за гражданите”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.