New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

СЪБИТИЯ

06-08 Септември 2017

Покана за Втора годишна среща на Международен Алианц за Развитие

Международен Алианц за Развитие във връзка с изпълнение на проект 2017-0503, кани всички свои членове, партньори и приятели на Втора годишна среща на организацията.

Срещата ще се състои от 06-08.09.2017г. в град София, зала Проджект Лаб, бул. Княгиня Мария Луиза 58, при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на техническия и финансов отчет на организацията за периода януари – август 2017 г.;
 2. Обсъждане и приемане на работната програма за периода януари – декември 2018 г.;
 3. Обсъждане и приемане на Стратегическия план на организацията за периода 2018-2020 г.;
 4. Представяне на програмите Еразъм+ и Европа за гражданите и възможности за участие;
 5. Обсъждане на текущи въпроси и задачи, свързани с изпълнение на годишния план и политиката на организацията;
 6. Приемане на нови членове.

За регистрация и информация: office@idanetwork.eu

С уважение: екипа на IDA Network

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма Еразъм+, Key action 3 Civil society Cooperation Youth

18 Юни 2017

Пресконференция на ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД по проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ЕООД, финансиран с договор №BG05M9OP001-1.003-1615-C01 по процедура „Ново работно място 2015″ на ОП“Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

18 Юни 2017

Пресконференция на ПРОДЖЕКТ ХАУС ЕООД по проект „Професионални хоризонти за устойчива заетост на безработни лица в Проджект Хаус ЕООД, финансиран с договор №BG05M9OP001-1.003-1615-C01 по процедура „Ново работно място 2015″ на ОП“Развитие на човешките ресурси 2014-2020“

14-16 Юни 2017

Обучение на тема: Практическо разработване на проектни идеи по програма “Еразъм+”

В периода 14-16 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Практическо разработване на проектни идеи по програма “Еразъм+”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

12-14 Юни 2017

Обучение на тема: Управление на проекти по програма “Еразъм+”

В периода 12-14 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Управелние на проекти по програма “Еразъм+”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

07-09 Юни 2017

Обучение на тема: Практическо разработване на проектни идеи по програма “Европа за гражданите”

В периода 07-09 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Практическо разработване на проектни идеи по програма “Европа за гражданите”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

05-07 Юни 2017

Обучение на тема: Управление на проекти по програма “Европа за гражданите”

В периода 05-07 Юни 2017г., ще бъде проведено обучение на тема Управление на проекти по програма “Европа за гражданите”.

Обучението се провежда от Сдружение „Международен Алианц за Развитие“ (www.idanetwork.eu) в рамките на проект “I CAN DO IT” по Програма „Еразъм+“ (Erasmus+) на Европейската Комисия.

16-18 Февруари 2017

Покана за Първа годишна среща на Международен Алианц за Развитие

Международен Алианц за Развитие във връзка с изпълнение на проект 2017-0503, кани всички свои членове, партньори и приятели на Първа годишна среща на организацията.

Срещата ще се състои от 16-18.02.2017. в град София, зала хотел Адриа,  София, ул. Княз Борис I № 207,  при следния дневен ред:

 1. Обсъждане и приемане на техническия и финансов отчет на организацията за 2016 г.;
 2. Обсъждане и приемане на работния, финансовия и стратегически план за организацията за 2017г.;
 3. Дискусии на тема „Развитие на капацитета на младежките организации – Овластяване и включване“;
 4. Обсъждане на текущи въпроси и задачи, свързани с изпълнение на годишния план и политиката на организацията;
 5. Приемане на нови членове.

 

За регистрация и информация: office@idanetwork.eu

С уважение: екипа на IDA Network

Проекта се изпълнява с финансовата подкрепа на Европейската Комисия, Програма Еразъм+, Key action 3 Civil society Cooperation Youth