New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

ПОДКРЕПА ЗА НПО

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОДКРЕПА НА НПО

  • Информация за актуални възможности за финансиране на проекти на европейско ниво, чрез механизмите които предлагат програми на Европейската комисия и други сродни програми.
  • Съвети и техническа помощ при подготовка на проектни предложения/идеи и тяхната реализация (технически консултации за добро управление на НПО (правни, счетоводни) и консултации при изграждане на стратегии за развитие).
  • Съвети и консултативно-методическа помощ за организиране на подходящи формати за обмен на информация и добри практики.
  • Застъпничество – осъществява връзка между представителите на гражданските организации, държавната и местната власт.
  • Семинари и обучения за представители на НПО, общини, граждани, свързани с добро управление, нови политики и възможности.
„Програма Минимум“ на Центъра

  • „Обслужване на едно гише“ (консултация и информация) относно условията и механизмите, които предлагат програмите на Европейската Комисия и други сродни програми, както и за адекватно участие в процеса на вземане на решения на национално и европейско ниво;
  • Създава и поддържа база данни за: международни партньори; добри и успешни практики за гражданско участие; възможности за финансиране на автентични граждански инициативи.
„Разширена програма“ на Центъра

  • Предлага и/или организира тематични кампании (застъпнически и/или информационни), базирани на анализ на проблемите и актуални теми. Центърът може да организира такива кампании в партньорство или да предлага кампании на мрежи и коалиции, които работят в съответната сфера;
  • Събира статистическа и друга информация и прави анализ на развитието на средата за гражданско участие на национално и европейско ниво и формулира основни проблеми, чието решение да се търси чрез съвместно действие на европейско ниво.
Консултациите и методическата помощ са безплатни за клиенти, използващи пространствата на Проджект Лаб.
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
Европейска Комисия
Програма Еразъм+
Европейска Комисия
Програма Европа за гражданите
Европейска Комисия
Програма Творческа Европа
Съвет на Европа
Европейска младежка фондация