New to site?


Login

Lost password? (X)

Already have an account?


Signup

(X)

ОБУЧЕНИЯ

В Проджект Лаб се провеждат обучения и консултации за всички организации и фирми, като се фокусираме върху техните конкретни нужди и проблеми.
Обученията са насочени към усъвършенстване потенциала на участниците и развитие на необходимите знания, умения и компетентности.
presentation skils
УМЕНИЯ ЗА ПРЕЗЕНТИРАНЕ

 

За всички, които трябва да придобият умения за създаване и представяне на въздействаща презентация пред клиенти, колеги, директорски бордове, медии и друга аудитория. Как да изнасяте ефективни и убедителни презентации е много важно умение за съвременния мениджър и необходимо условие за израстване в кариерата на всички равнища в успешната компания.
С това обучение ще научите как да впечатлите вашата аудитория, как да задържите вниманието и да постигнете желаното от вас въздействие.
Основни теми на обучението:

 • Въведение в курса
 • Умения за подготовка на материалите за презентация
 • Личен стил и навици
 • План за действие
 • Структура на презентация
 • Въздействаща презентация, когато се сблъскаме с негативна аудитория
 • Сценична треска
 • 5 съставки на силно въздействаща презентация
risk management
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТНИЯ РИСК
Курсът има за цел да осигури придобиване на практически знания и умения за оценка и управление на риска при управление на проекти. Управлението на проектния риск е една от най-съществените и значими дейности от управлението на проекти, оказваща влияние върху тяхната цялостна реализация.
Курсът е подходящ за тези, които се са свързани с управлението на проекти, както и за тези, които биха искали да се работят в сферата на управлението на проекти, собственици и управители на фирми.
Основни теми на обучението:

 • Обща характеристика на управление на проектния риск
 • Управление на проектния риск и управлението на проекти. Процес на управление на проектния риск
 • Основни техники и тяхната приложимост в процеса на управление на проектния риск
 • Показатели за оценка на проектния риск – избор и определяне на система от показатели за оценка на проектния риск
projrct management
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

 

Това обучение ви помага да развиете уменията, необходими за съвременните високи и разнообразни изисквания в модерното управление на проекти. Успешното управление на проекти днес включва повишена нужда от качество, навременна доставка, стриктно спазване на бюджета и изискваните регулаторни контроли.
Ние ви помагаме да разберете и да получите практически опит за начина на управление на всеки един етап от жизнения цикъл на проекта, за да постигнете тези цели.
Основни теми на обучението:

 • Основни познания по управление на проекти
 • Модел за управление на проекти
 • Жизнен цикъл на проекта
 • Управление на графика на проекта
 • Управление на разходите по проекта
 • Управление на човешките ресурси в проекта
 • Управление на комуникациите в проекта
 • Управление на кризи
 • Одитен формат на проекта